úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.

Počátky školství v Lenoře I.(1834-1870)


Nejdůležitějším pramenem, ze kterého lze čerpat poznatky o vzniku školství a založení školy v Lenoře je „Gedenkbuch der Volksschule Eleonorenhain“ (Pamětní kniha lidové školy v Lenoře). Kniha(ve velmi dobrém stavu) je v červené kožené vazbě.

Pamětní kniha lidové školy v Lenoře(Gedenkbuch der Volksschule Eleonorenhain)

Kniha je psána ručně a to většinou ve starém tzv. „Sütterlin“ písmu. Jednotlivé zápisy byly prováděny většinou tehdejšími učiteli, resp. hlavními učiteli ( Oberlehrer). Tuto Pamětní knihu daroval škole v roce 1880 pan Heinrich Kralik, Ritter von Meyrswalden, majitel sklárny v Lenoře. Pamětní kniha začíná nádpisem „Mit Gott“ a dále následuje opis zápisu z 30.12.1835 z archivu farnosti Horní Vltavice. Lenora resp. Leonorenhain, jak se osada tehdy jmenovala byla totiž začleněna právě 30.12.1835 pod farnost Horní Vltavice. Zápis je signován několika podpisy: jednak lidí, kteří zápis provedli a jednak několika svědky. Po založení osady a sklárny panem Johannem Meyrem 1833/1834 je dokumentováno již 4.října 1834 celkem 34 školu navštěvujících dětí. Jednalo se tehdy o děti dělníků pracujících ve sklárně. Vzhledem k tomu, že byl plánován další rozvoj a zvětšení sklárny byl samozřejmě očekáván i další přírůstek školáků.V důsledku toho, že farní škola v Horní Vltavici byla vzdálena cca 6 km od Lenory, což bylo cca hodina pěšky (jiná doprava v té době prakticky neexistovala) zřídil Johann Meyr v listopadu 1834 v osadě Lenora soukromou školu!! Dle tehdy platných školních nařízení, však nebyla privátní škola povolena. Proto bylo na základě šetření rozhodnuto, přeměnit tuto privátní školu v tzv. expozitní školní stanici.

Úvodní list Pamětní knihy s darováním

První učitel v této škole ( je v pamětní knize označován jako Schulgehilfe) se jmenoval Wenzel Stadler a pocházel z osady Vlčí Jámy. Vyučoval na lenorské škole od roku 1834 do 1. srpna 1842. Jako odměnu pro tohoto učitele stanovil majitel sklárny Johann Meyr roční sumu ve výši 200 guldenů, kterou vyplácel z vlastních prostředků. Za to byl Wenzel Stadler povinován, vyučováním všech školu navštěvujících dětí z obce a to bez dalších finačních nároků. Vyučování bylo tedy pro všechny děti zdarma.Dle starých archivních dokumentů se první škola nacházela v domě č. 3. To byla budova, která se nacházela u mostu přes “náhonový kanál“. Dům měl v pozdější době uplatnění jako obytná budova. Po roce 1946 byly tyto obytné budovy strženy. Později byla výuka přesunuta do č. 12, tzn. do hospody. Nakonec přešla škola do budovy č. 28. Zpočátku byla škola pouze jednotřídní a k vyučování stačila jedna místnost domu č. 28 umístěná v přízemí vpravo. V přízemí vlevo byl byt učitele a první patro budovy bylo obýváno úředníky sklárny.Druhým učitelem v lenorské škole byl Johann Riedl z Neustiftu v Čechách. Na škole působil s velkým nasazením od 20.srpna 1842 do října 1871. V roce 1870 se škola přeměnila v dvoutřídní! Obě třídy byly umístěny v přízemí budovy, kde se rovněž nacházel byl pomocného učitele(Unterlehrer). Hlavní učitel (Oberlehrer)bydlel v prvním patře. Od 25. února 1872 byl tímto učitelem pan Lorenz Neugebauer, který však na škole jako pomocný učitel působil již od 5. srpna 1871.

-š-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.