úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Siegfried von Kralik(1891-1974)


Narozen: 27. prosince 1891 v Eleonorenhain
zemřel: 12. dubna 1974 ve Frauenau / Bayrischer Wald, SRN/

Siegfried Kralik Ritter von Meyrswalden byl pátým a nejmladším dítětem manželů Heinrichaa Agnes von Kralik. V Lenoře navštěvoval 4 třídy lidové školy, pátou potom v Českých Budějovicích. Poté studoval na k.k. státní reální škole v Budějovicích a maturoval v roce 1907. Následovně navštěvoval ještě školu v Mnichově a abiturientský kurs na vídeňské obchodní akademii. Tímto vzdělávacím programem si vybudoval dobré předpoklady pro své budoucí povolání, které zakončil působením v Schreiberově sklárně ve Fűrstenbergu. Začátek první světové války jej zastihl v Paříži, ale stačil se do své vlasti ještě vrátit. Účastnil se prakticky celé první světové války, naposledy v hodnosti "Oberleutnant". Po skončení první světové války převzal společně se svým bratrem Alfonsem rodinnou sklárnu v Lenoře, kterou společně přeměnili v moderní prosperující podnik. Alfons vedl obchodní strategii firmy a Sigfried měl na starost technickou část podniku. K jejich zákazníkům patřily jak hlavy států, známé osobnosti veřejného života tak i vysocí církevní hodnostáři. Rovněž v průběhu druhé světové války musel Siegfried narukovat a v roce 1945 upadnul do francouzkého zajetí. Konec války jej tak zastihnul mimo rodnou Lenoru a tím se vyhnul potupnému odsunu, který postihnul jeho bratra Alfonse. Od roku 1947 zastával pak pozici vedoucího ředitele sklárny svobodného pána Poschingera ve Frauenau. Zde také, vysoce vážen, zemřel 12. dubna 1974.

Siegfried Kralik se během života dvakrát oženil:
-poprvé 14. července 1921 s paní Eva Kralik, roz. Steinbock / nar./úmrtí ?/dcera z tohoto manželství Mariandl von Kralik, ( nar. 12.05. 1922 ,Lenora,/Villa/)provdaná PIRSCH - žije ve Švýcarsku
-podruhé 2.prosince 1934 s paní Viktoria Kralik, roz. Wőllert(nar.2.11.1911, Frankfurt an der Oder, zemřela 13.5.1997 v Immenstadt am Bodensee, pohřbena je v rodinném hrobě ve Frauenau z tohoto manželství vzešla jedna dcera Kitty von Kralik (nar. 10.12.1935 Lenora), provdaná Műller.

-š-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.