úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Secese v Lenoře


Na konci 90. let 19. století patřila firma "Wilhelm Kralik Sohn" / "Viléma Kralika syn" v Lenoře a Arnoštově k větším českým sklářským závodům. V roce 1899 byly její provozy dále modernizovány - byla provedena např. elektrifikace atd - navíc byla sklárna v Lenoře napojena na železnici, což umožnilo další rozvoj. Firma měla široký výrobní program, kterému stále dominovalo hutně zdobené sklo, ať již v podobě nápojového, stolního dekorativního či osvětlovacího skla. Produkce lenorského dutého skla byla velmi všestranná a reagovala na nejrůznější požadavky zákazníků z celého světa. V této době měla firma stále sklady a zastoupení v Berlíně, Londýně, Amsterodamu, Miláně, Konstantinopoli a Smyrně a prostřednictví dalších obchodníků vyvážela sklo takřka do celého světa.

V šíři výrobního programu tak velké firmy se musely odrazit i nové stylové proudy, jakým byla i secese. Ta zde ale ve srovnání například s menší firmou "Lötz" z Klášterského Mlýna netvořila ani v době kolem roku 1900 významnou část výrobního programu. Navíc je lenorská produkce podobně jako v jiných druzích výrob velmi rozmanitá. V kolekcích skla v secesním stylu z doby kolem roku 1900 tak najdeme malou, ale poměrně kompaktní skupinu leptaného skla inspirovaného francouzskou secesí. Vzhledem k tomu, že se dochovalo pouze několik kusů toho skla, které můžeme s jistotou připsat sklárně v Lenoře, nelze patrně hovořit o nějaké hromadné produkci. Výtvarné a technické provedení leptaných dekorů je ale na vysoké úrovni. Jde zpravidla o vázy, pro které je charakteristické použití sklovin tlumenějších barevných tónů - tmavě hnědé, špinavě starorůžové a fialové a červenohnědé až čtyřikrát vrstvené a mnohonásobně odleptávané. Většinou jsou zde pohledy do zalesněných horských krajin s jezery s hlubokou perspektivou, které nesou signatury: "Kralik" nebo "De Kralik". Příbuznost těchto skel a špičkových produktů firmy "Emil Gallé - Nancy" není náhodná. Lenora totiž vyráběla kolem roku 1900 polotovary pro firmu "Gallé" a není vyloučeno, že zde byla skla podle dodaných vzorů i leptána. Bohužel tyto skutečnosti nelze prokázat, neboť archiv firmy byl až na malé výjimky zničen. Firma "Kralik" byla také jednou z mála českých firem, u kterých je doložena výroba leptaného skla v secesním stylu již kolem roku 1900 (m.j. "Harrach" či "Josef Riedel").Dalším typem lenorského secesního skla byly předměty navazující na širší proud českého secesního skla - skla s česanými, opřádanými a intarzovanými dekory zdobená ve finální úpravě irisem. Tato produkce má blízko k výrobkům firmy "Lötz", ale nese v sobě lenorskou tradici hutně zdobeného skla. Česané dekory jsou zpravidla hrubší a reliéfně vystupují na povrch předmětů, zatavené tyčinky jsou často barevné. Jako základní barvy byly nejčastěji používány béžová, modrá a fialová. Tlustšími nitěmi z téže skloviny nebo ze stříbřitých zploštělých nitek byly na povrchu opřádány hutní dekory. Pro lenorskou secesi je pak typický duhově matný iris. Často jsou tato skla foukaná do optiší. Některá z těchto skel byla v jednoduchých tvarech vyráběna i na zakázku pro kovovýrobce - například pro vídeňskou firmu "Moritz Hacker". Irisovaná lenorská secesní produkce je také velmi podobná výrobkům severočeských skláren na Teplicku (firmy "J. Rindskopf´s Söhne", "Franz Tomschick", "Wilhelm Habel", "Ernst Steinwald & Comp."). Ani tato příbuznost není náhodná, protože do nově zakládaných skláren na Teplicku přicházeli skláři ze Šumavy, kde již v této době zejména mladí skláři vzhledem k celkové stagnaci šumavského sklářství jen obtížně nacházeli uplatnění. Zhruba 20-30 jich přišlo v průběhu 90. let a prvního desetiletí 20. století i z Lenory. U některých ze secesních irisovaných skel s česanými a opřádanými dekory tak lze často jen s obtížemi určit provenienci, jde například o výrobky firem "Tomschick" a "Kralik".

Secesní váza v montáži, Lenora, kolem 1902 In Das Böhmisches Glas. Passau 1995, Band IV., s. 157

Mezi secesní produkcí kolem roku 1900 navázala nejvýrazněji na tradici výroby hutně dekorovaného skla skupina skel pod firemním názvem "Vulcan", která byla uvedena na trh v roce 1902. Šlo o skla z tmavě zelené skloviny s natavovaným skleněným prachem, přes jejichž okraje jakoby stékaly nálepy evokující tekoucí lávu. Podobně využívala hutní tradici sklárny skla zvaná "Helio", jejichž obalované žluté dekory vyvolávaly dojem slunečního svitu, tato série byla vyvzorována rovněž roku 1902. Vedle nich byla plynule vyráběna skla s natavovanými květy a listy navazující na tradici 80. let 19. století (viz článek Hutní sklo z Lenory)Poměrně málo je známá malovaná produkce lenorského secesního skla. Jde většinou o skla nápojová. Pro ně jsou charakteristické ornamentální rostlinné secesní motivy malované pastózními barevnými emaily a lesklým zlatem. Tato skla pocházejí zpravidla až z doby mezi léty 1905 - 1915, kdy již byla secesní lenorská produkce ovlivněna dekorativismem pozdní geometrické secese.Váza Vulcan, Lenora, kolem 1902 In Das Böhmisches Glas. Passau 1995, Band IV., s. 156

Dalším úspěšným secesním typem dekoru, který se v Lenoře udržel zhruba 15 let, bylo sklo a leptanými a zlatem malovanými dekory. Šlo zpravidla o vázy či nápojová skla z čiré bezbarvé či lehce do zelena či do béžova zabarvené skloviny, u kterých byl základem výzdoby kontrast mezi hladkou leptanou či drobným skleněným prachem obalovanou plochou předmětů, přičemž v hladkých plochách byly malovány zlaté dekory. Nejstarším doloženým předmětem tohoto typu je váza podle návrhu Rudolfa Marschalla z doby před rokem 1902. Nejčastěji se na tomto typu skla objevují ornamentální secesní dekory ve velmi stylizované a umírněné podobě a často je dekorem jen velmi jednoduchá zlatá linka. Technicky příbuzná je pak skupina skel, která mají reliéfně odleptávané dekory v podobě rostlin a květů vystupujících v hladkých plochách nad zdrsněným pláštěm předmětů, většinou váz. V hladkých plochách jsou zlatem malované či stříkané dekory. Mnohotvárná secesní produkce lenorského skla je poměrně málo známá a rozhodně by si zasloužila více pozornosti.
   Jitka Lněničková Sklo, doba, lidé vydání 25/2003


Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.