úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Polka


Polka(Elendbachl, Grosselend, používán i název Elend = bída) Ves založená v roce 1745 Schwarzenberky ležela nedaleko soutoku Poleckého potoka s Teplou Vltavou. Byla součástí tehdy tvořené sítě podobných osad, jejichž obyvatelé zpracovávali dřevo z lesů, které pak bylo dopravováno po vodních tocích, často za pomoci umělých vodních nádržek. Český název vznikl v roce 1921 podle situování potoka- tvořil rozhraní vimperského panství a dělil jej na půlku či pólku. Na horním toku potoka byla postavena roku 1839 umělá vodní nádrž a potok byl upraven k plavení palivového dřeva. Ottova encyklopedie uvádí v roce 1908: ves v Čechách, hejt. Prachatice, okr. Vimperk (13 km jihozáp.), fara a pošta Vltavice Horní; 18 d, 3 obyv. č., 159 n. (1890), 1tř. šk., mlýn, cihelna, výroba hraček. Na levém břehu Vltavy stála škola(ještě v roce 1948 nákladně opravena, aby o dva roky později byla zdevastována), zájezdní hostinec Adolfa Hasenbergera s ubytováním, výčepem a velkým sálem, hamr a Sagerova pila, na pravé pak podél uvedeného potoka vlastní obec. V roce 1913 byl místní mlýn přebudován na elektrárnu, voda k ní je vedena novým 1,8 km dlouhým náhonem z Vltavy. V roce 1921 zde žilo 165 obyvatel ve 22 domech, v roce 1950 stálo ještě 21 domů(11 obyvatel). Lidé se zde živili povětšinou zpracováním dřeva z bohatých okolních lesu. Dnes zde zůstalo jediné stavení-bývalý dům Johanna Selbitschky, v současnosti rekreační objekt. Dcera J.Selbitschky Anna, provdaná Quittererová, sepsala o Polce rodáckou knihu(1985). Několik let zde také žil Emil Weber, rodák ze sousední Slatiny, umělecký truhlář(vyučen ve Volarech), autor a realizátor repliky stožecké kaple ve Philippsreuthu.

Bývalý dům Johanna Selbitschky(repro Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006)

Cestou směrem na Knížecí Pláně asi 1,5 km od Polky vznikla kolem roku 1840 její menší část -5 chalup a jedna samota, které starousedlíci říkali Berg(Diana), za první republiky nazvaná Nová Polka (Neu-Elendbachl). Stávala obecní pec(dnes nalezneme u skoro neznatelné cesty z Nové Polky na Březovou Ladu její zbytky) a pazderna. Z Nové(nebo také Malé) Polky pocházela malá Itta z Čech, hlavní hrdinka dramatického příběhu "Aus dem Elend" známé „lesní básnířky“ Emerenz Meierové. Obec Polka byla jakousi „střediskovou obcí“ i pro tři další obce(Slatina, Březová Lada, Nová Polka) v údolí vltavické brázdy. Měly společnou školu(v roce 1882 byl ode vsí Polka, Březová Lada (Birkenhaid) a Slatina (Filz) odkoupen dům čp. 18 a zvýšen pak o jedno patro. V přízemí byl zřízen byt pro řídícího školy a jiné pomocné prostory, v poschodí byly dvě učebny. Zpočátku byla škola jednotřídní, od roku 1887 je dvojtřídní), společnou hospodu a společného starostu. Patřily pod společnou farní a správní obec Horní Vltavici.

V roce 1900 koupil Jacob Kraus, majitel papírny na Františkově(a otec známého radikálního rakouského satirika Karla Krause), statek na Polce k ubytování úředníků. Po stavbě hydroelektrárny ve Františkově potřebuje pro svou brusírnu dřeva další energii a rozhoduje se postavit další elektrárnu na Polce. Tím získávají místní obyvatelé nové možnosti zaměstnání při stavbě nejenom vlastní elektrárny, ale i náhonu či jezu. V roce 1911 zakoupil tedy Jakob Kraus bývalý Paulův mlýn v Polce a tam byla v říjnu 1913 zprovozněna hydroelektrárna o výkonu 600 koňských sil. Vodní energie byla získána náhonem dlouhým 1,8 km se spádem 16 m, poháněla dvě vertikální Francisovy turbíny. Jedna poháněla generátor o výkonu 140 kW, druhá větší o výkonu 320 kW. Turbíny z let 1912 a 1911 byly vyrobeny firmou J.M.Voith ze St. Pöltenu, generátory pak vídeňskou firmou Brown Boveri Werke A.G. a pracovali s napětím 500 V. Elektrárna byla propojena vysokonapěťovým vedením se sítí elektrárny ve Františkově. V roce 1926 byla elektrárna Polka napojena vedením do Volar na síť Jihočeských elektráren. Budova elektrárny se dochovala v této podobě do současnosti a patří mezi nejvýznamnější technické památky na Šumavě.

V roce 1936 začala stavba silnice Horní Vltavice-Borová Lada.

Padlí v I. svět. válce mají pomník na hřbitově v Horní Vltavici:
Johann Biebl 1890-?, Rudolf Selbitschka 1886-1915, Alois Biebl 1886-?, Franz Küblböck 1886-1917, Franz Biebl 1894-1915 Mathias Kuran 1897-1915, Richard Biebl 1888-?, Alfred Binder 1884-?

Po odsunu původních obyvatel byly snaha ještě obec doosídlit, škola byla v letech 1947-48 opravena značnou částkou 100 tis. korun. Ale už v roce 1950 jsou ze školy, hospody i dalších budov pouze vyrabované trosky. Zůstala zachována boží muka za bývalou hospodou. Poškozená boží muka stála pod staletým modřínem poblíž Krausova statku. NP Šumava byla v roce 2000 opravena a přemístěna mezi dva jasany nad cestu na Novou Polku. Další boží muka se zachovala poblíž obecní pece a při rozcestí k Adlerově Huti. V roce 2008 vzal za své i kamenný kříž před posledním polickým stavením, který nechal údajně postavit Jacob Kraus.

-p-Další fotografie:

Dům Johanna Selbitschky 2008


Nástropní lampa z třásněmi ozdobených skleněnými perlami z domu Johanna Selbitschky, pocházející zřejmě z lenorské sklárny(Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1997, č. 7)


Polecká nádrž 2008


Adolfova cesta nad Poleckou nádrží 2008


Křížek na severním svahu vrchu Jilm(931m n.m.) nad Polkou 2008


Polka na mapě okolo roku 1837


Obálka rodácké knihy o Polce Anny Quittererové(repro Kohoutí kříž)


3.zastavení křížové cesty ve Philippsreuthu věnované Polce(ves v pozadí)


Opravená(2000, NP Šumava) boží muka


Torzo Krausova kříže 2008


Větrná skála nad Poleckou nádrží se schwarzenberskou knížecí korunkou a lovčím rohem


Výkopové práce při stavbě náhonu elektrárny


Bývalá hospoda Adolfa Haselbergera


Celkový pohled na bývalou osadu


Elektrárna Jacoba Krause


Škola(vlevo) a hospoda


Stavba osvětlení na Polce 1913; třetí zleva Franz Blaschko z Březové Lady


Elektrárna na Polce 2008


Náhon polecké elektrárny 2008


Turbína polecké elektrárny 2008Copyright 2005-2009 mystik Všechna práva vyhrazena.