úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Velká niva


Údolní rašeliniště v kotlině Vltavy pod Lenorou, zasahující hluboko do lesnatého masívu Boubínské hornatiny v oblasti Bobíku a Jedlové hory. Příznačné jsou blatkové porosty, okrajové rašelinné smrčiny, výskyt řady rašeliništních druhů, například i rákosu. Celá lokalita je porostlá lesními společenstvy s převážně přirozenou druhovou skladbou. Z hlediska ochrany geofondu má velký význam právě bohatá populace borovice blatky(Pinus uncinata). Typická je tzv. soustředná zonace společenstev: podmáčená smrčina-rašelinná smrčina-blatkový bor-náznaky rašelinné klečoviny. Z bylin zde můžeme nalézt např. suchopýr pochvatý(Eriophorum vaginatum), brusnici borůvku(Vaccinium myrtillus), brusnici vlochyni(Vaccinium uliginosum), kyhanku sivolistou(Andromeda polifolia). Fauna je dosud málo prozkoumána, za zmínku stojí hojný výskyt mravence Formica lugubris. Nivní rašeliniště leží těsně při hranici NP, turisticky není zpřístupněno.

-p-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.