úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Májka do Berlína v roce 1939


V počátku jarních měsíců roku 1939 byl na okraji Boubínského pralesa pokácen obrovský smrk, který byl určen pro říšské hlavní město Berlin jako „květnová májka“ (Maibaum). Pod vedením tehdejšího knížecího schwarzenbergského lesního asistenta Dipl.Ing. Waltera Niedla provedlo pokácení a odvezení stromu na nákladové prostranství cca 50 dřevorubců za pomoci 5 párů koní a 5 párů volských spřežení.

Nakládání májky

Vzhledem k velikosti stromu a vzdálenosti od nákladiště (železnice) bylo nutno v lese vysekat průsek, kterým byl smrk pomocí kladek postupně dopraven na nákladové místo, ležící na volném prostranství podél železnice směřující na Lenoru. Celkově bylo na naložení stromu potřeba 7 velkých plochých vagonů zapojených za sebou. Smrk byl poražen v oblasti Boubínského pralesa, v revíru Schattawa (Zátoň) v místě poblíže jeleního kaliště.

Májka v Lenoře Strom měl následující rozměry:

celková původní délka 54 m

délka vlastního kmene 44 m

objem dřeviny 23 kubíků

stáří stromu 370 let

váha stromu 360 q

průřez kmene 165 cm
Při kácení stromu se vrcholová část v délce cca 10 metrů odlomila a proto vlastní délka kmene činila nakonec 44 metrů.Cesta stromu po železnici do Berlína byla velkou událostí a byla provázena četnými hudebními vystoupeními.

Někteří zátoňští dřevorubci, kteří se zúčastnili kácení smrku mohli tehdy jet jako čestný doprovod „májky“ až do Berlína, kde byli přítomni jeho slavnostnímu odhalení. Samozřejmě, že se po návratu stali středem pozornosti všech a museli dlouze a opakovaně vyprávět své zážitky.: „ … jídla a pití bylo dost, že jsme se ani domů dostat nemohli. A ty ženské ..! Sotva nás zpátky domů pustili …“ Májka byla slavnostně vztyčena v dubnu 1939 v části Berlína zvané Lustgarten.Stavění a zdobení májky prováděla 1. kompanie železničního učňovského batalionu z Fürstwalde an der Spree. Stavění májky za pomoci 3 jeřábů trvalo několik dnů. Májka se ihned stala centrem pozornosti všech lidí v Berlíně. Odstranění májky bylo pak provedeno 28. května 1939, neboť v té době byl očekáván v Berlíně B.Mussolini a v Lustgarten bylo u této příležitosti velké shromáždění.

-š-Další fotografie:

Rozměry májky


Májka ve Volarech


Májka v BerlíněCopyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.