úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Dr. Johann Nepomuk Ladek(1904-1964)
Dr. Ladek krátce po odsunu, v roce 1947

Životní příběh lékaře Dr.Ladeka je velmi těsně spojen s historií Lenory. Dr. Ladek byl posledním německým lékařem, který působil v Lenoře od roku 1933 až do odsunu v roce 1946.

Dr. Ladek se narodil dne 31. 7. 1904 v Honetschlag (Hodňov) na Šumavě. Prakticky od svého dětství byl vážným člověkem, jehož život byl silně ovlivněn jak velmi přívětivým rodinným prostředím, tak i velmi těžkými ranami osudu, kterým byla rodina vystavena. Jeho rozhodnutí stát se lékařem bylo jistě do značné míry ovlivněno smrtí dvou sourozenců a hlavně opakovanými atakami mozkové mrtvice, které utrpěl jeho otec, a který i přes tento handicap musel neustále velmi tvrdě pracovat, aby umožnil svým dětem akademické vzdělání. Nejvíce jej však zasáhla smrt matky, o kterou se již jako student medicíny o semestrálních prázdninách vždy velmi pečlivě staral. Již jako u dítěte u něj jeho otec odhalil mimořádný hudební talent a nadání. Naučil se hrát na klavír, varhany a housle. Později, již jako praktický lékař, velmi často hrával s ostatními hudebně aktivními lenoráky v místní hudební kapele, jak pro potěšení své, tak i na mnohých vystoupeních. Příchod Dr. Ladeka do Lenory v roce 1933 pro něj znamenal již celkově třetí lékařskou „štaci“. V průběhu 13 let, kdy v Lenoře působil si Dr.Ladek získal mimořádnou oblibu a úctu mezi všemi pacienty. V míře více nežli je běžné byl ochoten kdykoliv a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek pečovat o „své“ nemocné. Od jara do podzimu byl neustále na cestách za svými pacienty ve svém osobním automobilu Tatra - Cabriolet. V zimním období potom pěšky nebo s koňským spřežením. Kompenzací jeho nesmírně náročné práce mu byl pravidelný večerní „mariáš“ se svými přáteli.

V roce 1938 byl Dr.Ladek povolán jako lékař do české armády, po obsazení Sudet německou armádou pak byl odvolán a převelen do Norimberka, kde rovněž působil jako lékař. V armádě však Dr.Ladek dlouho nezůstal. Za jeho protiválečné smýšlení a vyhraněný nesouhlas s tehdejší oficiální nacistickou politikou, byl v té době velmi často terčem posměchu a urážek. Dr. Ladek byl vždy čestný muž, který se držel stranou veškerého politického dění, jeho primárním zájmem bylo blaho jeho pacientů. Po skončení války mu bylo nabídnuto, že může nadále zůstat v Lenoře jako lékař a nemusí být odsunut. To však Dr. Ladek, i když hovořil plynně česky, odmítnul, neboť nedokázal opustit své pacienty, kteří byli vesměs z obce odsunuti. S jejich pomocí se mu podařilo přenést na území Bavorska část svého lékařského vybavení, což mu značně usnadnilo činnost na jeho novém působišti.

Vybudovat si novou kariéru lékaře v novém prostředí a nových podmínkách, nastolení důvěry mezi ním a jeho novými pacienty znamenalo pro Dr.Ladeka velmi těžký úkol. Díky své nezměrné píli a poctivosti se jej však zhostil výborně a stal se praktickým lékařem v obci Röhrbach a přiléhajících 15 vesnicích. Vždy podporován a doprovázen svojí manželkou Elizabeth, která mu byla při jeho činnosti nápomocna, se velmi brzy stal i v novém prostředí osobou velmi váženou a akceptovanou. Nepochybně k tomu přispěly i jeho hudební aktivity, kterým se i zde velmi intenzivně věnoval. Dr. Ladek ve své ordinaci v Röhrnbachu v roce 1960


Jednu bolest si však musel Dr.Ladek nést ve svém srdci do konce života. Nikdy se nesmířil s tím, že musel opustit společně s ostatními lenoráky svoji milovanou Šumavu. Veškerá jeho snaha směřovala ihned po odsunu k tomu, aby si novou budoucnost mohl vybudovat co nejblíže rodné Šumavy. Velmi často pak o víkendech navštěvoval místa jako byl Třístoličník, Haidmühle nebo Hochficht, aby se alespoň pohledem mohl vrátit tam kam ho srdce táhlo.

Ve svých posledních letech života byl opakovaně stižen srdečními problémy. Přesto až do své smrti 4. listopadu 1964 zůstal aktivně činný jako lékař. Zemřel v nemocnici v Pasově na následky dalšího infarktu myokardu. Pochován je na hřbitově v Röhrbachu, kde prožil část svého života, ale kde nikdy nenalezl svou vlast.Bohužel se mi nepodařilo nikde získat fotografii Dr.Ladeka za jeho působení v Lenoře. Všechny jeho zde zveřejněné fotografie pocházejí z doby 50-60 let. Za velmi laskavou pomoc děkuji dceři Dr.Ladeka paní Elizabeth Bolte a panu Fritzi Hudlerovi.

-š-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.