úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Z kroniky obce II.(1948-68)- v roce 1948 se ustanovuje první národní výbor v obci Lenora, předsedou zvolen Vlastimil Krause, poštmistr z Lenory; sídlo národního výboru bylo v čp. 68 u Františka Kortuse, pokladníkem byl Josef Kasanda
- v roce 1950 byl vybudován místní rozhlas pro Lenoru a Houžnou nákladem 24.751 Kč; zima 1950-51 byla hodně krutá, napadl sníh až do výše 3 m, osady Houžná, Zátoň, Vlčí Jámy byly bez zásobování, sníh napadl již 12. října a zůstal, potraviny se do osad navážely koňmi
- v roce 1951 zvolena předsedkyní MNV Marie Vančurová, v Zátoni funguje JZD, adaptuje se kravín a výkrmna prasat, předsedou JZD J.Souček
- v roce 1953 v sokolovně v Lenoře prováděna výměna peněz v důsledku měnové reformy, po měnové reformě byly zrušeny potravinové lístky
- v roce 1954 se likviduje JZD Zátoň a předává státnímu statku; státní statek opravuje školu ve Vlčích Jamách, zřízen útulek pro děti předškolního věku a stravovna; předsedou NV zvolen Ciněk Josef(PS), tajemníkem František Másílko - v roce 1955 dány do užívání tři dvojdomky a brigádnická ubytovna ve Vlčích Jámách
- v roce 1956 výstavba veřejného osvětlení Lenora-Zátoň, dokončena generální oprava školy v Zátoni
- 11.6.1957 bylo předáno místní kino od KPF do správy MNV, vedoucím kina Pevný Svatopluk; zahájena výstavba tří nových domů(12 bytů) v Lenoře, investorem sklárna, v tomto roce zvolen předsedou NV Josef Hudec, tajemníkem František Másílko
- 1958 dokončena výstavba 12 bytových jednotek
- v roce 1960 předsedou MNV zvolen Josef Hudec, tajemníkem Josef Souček
- v roce 1961 zahájena výstavba nové školy s pěti třídami; vybudováno veřejné osvětlení Kaplice-Houžná; v Zátoni postaveny dva dvojdomky a byl zde vybudován vodovod; do užívání předána brigádnická ubytovna; NV byl přestěhován do čp. 36; přestěhována sem i lidová knihovna(založena 1948), vede jí ředitel školy O.Grametbauer; při MNV zřízena domovní správa, vedoucí J.Zdobnická; zahájena v akci „Z“ výstavba koupaliště pod zámečkem
- v roce 1962 dokončena generální oprava čp.45 v Houžné; rekonstrukce veřejného osvětlení(výbojková světla); rekonstrukce místního rozhlasu
- v květnu 1963 dokončena výstavba 27 bytových jednotek; 1. září začalo vyučování v nové škole, postavena nákladem 875.846 Kč; v obci otevřena sběrna čistírny a opravna obuvi; provoz zahájila nová samoobsluha; v prosinci rekonstrukce veřejného osvětlení v Zátoni
- v roce 1964 dokončena výstavba 24 bytových jednotek; dokončena výstavba nového vodovodu; generální oprava čp.51; do vily přemístěna mateřská školka a zřízeny zde jesle; zahájena rekonstrukce skláren; předsedou MNV zvolen J.Souček, tajemníkem J.Vančura; v říjnu v sokolovně tělovýchovná akademie žáků ZDŠ Volary; beseda s účastníky SNP; nový vedoucí kina-V.Zdobnický-zvýšila se návštěvnost, proběhl dětský filmový festival; sloučena domovní správa MNV Lenora s DS MěNV Volary
- v roce 1965 upraveno okolí nové školy a parku; generální oprava kina a sokolovny
- v roce 1966 opravena fasáda a nátěry čp.64 (mateřské školky) a obnova přilehlého parku; opoceno bývalé koupaliště pod zámečkem a úprava klubovny pro metanou; vybudována bezprašná komunikace k Boubínskému pralesu; u Vltavy fungují dvě tábořiště; v srpnu dokončeny práce v zámečku, kde byla instalována výstava starého i současného lenorského skla; venkovní oprava budovy sokolovny; v tomto roce kronikářkou jmenována učitelka M.Grametbauerová; koncem roku zbourána budova staré školy
- v roce 1967 lavičky a schody do parku, v centru obce odpadkové koše; pod sokolovnou vybudováno dětské hřiště; má dojít výstavbě ubytovny sklárny a celkové rekonstrukci sklárny v hodnotě 18 mil. Korun; TJ Sokol (fotbalisté a O.Jarosch) vybudovala na fotbalovém hřišti krytou tribunu pro 150 diváků; při cestě od sklárny k zámečku vyčleněno místo pro stavbu garáží; bylo neobvykle teplé trvalé a slunné počasí; dokončena oprava kina a sokolovny (106 tis. Kčs); Osvětová beseda byla zařízena jako klub mladých; v obci založen Svaz československých žen, předsedkyní A.Svitáková; Svazarm pořádá lyžařské závody, terénní závod motocyklů či dětský den na fotbalovém hřišti; v tomto roce se do obce přistěhovalo 21 rodin, 24 rodin se odstěhovalo, narodilo se 19 dětí a 6 občanů zemřelo, v září tragicky zahynul na manipulačním skladu Tomáš Majer při skládání dlouhého dříví; obec je v dobrovolném dárcovství krve na druhém místě v okrese; před vánocemi obleva a na Štědrý den nastala povodeň, ledové kry ohrožovaly mosty v Houžné
- v roce 1968 se občané zúčastnili oslav stého výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze zájezdem na představení Janáčkovy opery „Liška Bystrouška“; 23.6. projíždí prezident republiky L. Svoboda Lenorou (účastní se Setkání mládeže ve Vimperku), navštěvuje výstavu skla v zámečku a zapisuje se do pamětní knihy (u zámečku na něho čekají zástupy občanů, po projetí vozů ochranky dávají někteří občané do cesty zábrany, auto s prezidentem zastavuje, p.A.Pop ho zve na prohlídku muzea, na závěr mu předává skleněný popelník, ale to už ochranka hledá svého prezidenta, p.a); dosázen živý plot okolo parku; dokončeny bezprašné vozovky od sklárny k nové výstavbě; turistická sezóna byla přerušena srpnovými událostmi; v tomto roce postihlo obec silné krupobití a bouře, kusy ledu poškodily lesní porost a na severních svazích v lese ležely až tři dny


-p-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.