úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Bohdan Kadlec(1856-1901)


Narodil se v Proseči 12. ledna 1856. Studoval ve Vysokém Mýtě, později studium odložil a věnoval se sklářství. Vyučil se na Posekanci, kde pracoval jako tavič. Později přešel do skláren v Lenoře, Chlumu u Tábora a v Harrachově. Zde začal jako pecmistr, ale vypracoval se až na místo ředitele. Pozvedl úroveň výroby v huti a otevřel ji světu. Udržoval obchodní styky s Německem, Ruskem, Itálií, Rakouskem, dojížděl do Londýna a Paříže, odkud přivážel nové vzory a nové výrobní směry. Nových poznatků využíval při výrobě a výzdobě svého skla. Sám navrhoval a kreslil vzory, které byly v souladu se soudobým uměním. Zvláště cenný je jeho přínos v secesním směru. V Harrachově působil 18 let a dovedl sklárnu na světovou úroveň.

Bohdan Kadlec zemřel 17. března 1901.

-p-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.