úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Josef Ježek(1866-1927)
Yoseph Yeschek-Talíř s motivem trojitého tulipánu(1912)

Lenorská sklárna byla rovněž proslulá svou malířskou dílnou. Mezi nejvýznamnější malířské mistry se řadí Johann Zacharias Quast, Wenzel Pochmann či Franz Böhm. Jedním z těchto malířských mistrů byl i Josef Ježek.

Josef Ježek se narodil dne 7. února 1866 manželům Frankovi a Barbaře (roz. Kozlová) Ježkovým v Güntersdorfu (Huntířov) v severních Čechách. Dne 10. května 1877 byl poté v Gradlitz (Chroustínkovo Hradiště) pokřtěn. Svoje dětská léta prožil v obci Ober Kalnau (Horní Kalná). Pocházel z dvojčat, jeho sestra se jmenovala Caroline. Později o jejich společném dětství napsala:
„Náš otec byl tkadlec a měl obchod s textiliemi - bavlnou a vlnou. Co se sklonu k malířství týče, žádné podobné náznaky se nikdy v rodině nevyskytovaly. Když byl bratr Josef malý, učil se zámečníkem a zde musel velmi často kreslit, což se mu velmi zalíbilo. Jeho studia probíhala v Dunkenthal (Temný důl) v Krkonoších. Matka a já jsme jej velmi často navštěvovali, on však domů jezdil málo, neboť byl neustále zaneprázdněn“.
Jeho dochovaná „Arbeitsbuch“ (Pracovní knížka) dokládá, že v období od 22.září 1879 do 1. srpna 1884 pracoval jako pomocník malíře, mistra Wilhelma Tietze v Dunkelthal. Jeho další životní cesta vedla do šumavské sklářské osady Eleonorenhain (Lenora), kde v té době byla jedna z nejlepších a nejkvalitnějších skláren v celých Čechách a která byla rovněž proslavena svojí malířskou dílnou. Zde poté od 16. září 1884 do 7.května 1887 pracoval jako malíř skla pro malířského mistra Franze Böhma. Od 17. července 1888 do 18. listopadu 1890 pak pro malířského mistra Wenzela Pochmanna. V Lenoře poznává Marii Kuplent (15.01.1871), narozenou ve Winterberg (Vimperk) č.10 , která byla v té době sirotek vyrůstající u svého strýce. Dne 22. července 1889 si vzal Josef Ježek Marii ve Vimperku za svoji manželku. Když se jim 2. dubna 1891 narodil syn Franz, šel mu Wenzel Pochmann za kmotra. V tomto období žila rodina v Lenoře č.p.31. Nicméně Josef se křtu svého syna již nemohl účastnit, neboť opustil Lenoru a Evropu jěště před narozením syna Franze. Franzova teta Anna Fries (Kuplent) o této době napsala:
„ Franzova matka se vdala velmi brzy v 18 letech. Prožívali těžké časy. Nejenom že neměli dostatek jídla, ale ani výdělky nebyly dobré. Proto Franzův otec i vzhledem k tomu, že byl povolán na 3 měsíce do armády odejel do Ameriky. Když si pro něj přišli do Lenory četníci byl již Josef na parníku směřujícím do Ameriky. Po několika měsících pobytu v novém domově se za ním vypravila i manželka Marie se synem Franzem“.
Josef se nejprve usadil v New Bedfordu, Commonwealth of Massachusetts, kde pracoval v letech 1893 -1897 jako dekoratér skla nejprve pro Mt.Washington a poté od roku 1894 pro Pairpoint Glass Co. Po příchodu do Ameriky si Josef upravuje své jméno na Joseph Yeschek. V New Bedford se Josefovi a Marii narodili ještě další 3 děti. 19. března 1898 se stal v New Bedfordu americkým občanem. Joseph Yeschek - Poinsettias & Luster Bowl Pickard mark 1905-10(Tulips in Lustre)

V následujícím období se rodina přestěhovala do Philadeplhie, kde byl později angažován jako malíř W.A.Pickardem. V roce 1903 se poprvé objevuje jméno Yeschek v záznamech firmy W.A.Pickard Co. v Chicago. Nejprve žil v 434 N.Wells, nedaleko Carriege Barn Studio, poté následoval Pickarda do Rawenswood a nakonec se přestěhoval do 4918 N. Hermitage. Jeden z jejich synů, William, pracoval v té době v realitách , které stavěly domy v severních lesích Wisconsinu. Nakonec se Joseph v polovině 20. let Joseph do severního Wisconsinu také přestěhoval a tam také 13. října 1927 zemřel.

Firma Pickard Co. se stala jednou z nejslavnějších a nejlepších firem produkující v té době porcelán a Joseph Yeschek byl jedním ze špičkových malířů porcelánu v historii firmy. Bravurně maloval přírodní, stylizované a všeobecné motivy a to vše navíc s obrovskou představivostí a originalitou. K jeho prvotním stylům, které se označovaly: “ Karafiátová zahrada“ a „Tulipánová zahrada“ poté přicházejí motivy: “ Rybíz, tři verze Chrpy, Liliové ornamenty, Trojitý tulipán (žlutý a bílý) a Trojitý tulipán (žlutý a červený)“, atd. V té době bylo běžné, že synové následovali své otce a tak prvorozený syn Franz (Frank) nebyl vyjímkou. Měl rovněž mimořádné nadání pro kresbu ovoce, květin a krajin. Zajímavostí je, že určitou dobu pracoval i pro Edisonovu společnost. Jeho velkou vášní bylo i fotografování. Frank Yeschek-Pickard (Deserted Garden) Compote - Yeschek c. 1918-19
Collectibles : China, Porcelain : Pickard : Limoges

V roce 1912 se Frank oženil se Susan Kleigfen a měli spolu 4 dcery. V roce 1928 se rozhodli podnikat samostatně a koupili studio ovládané do té doby Augustem Steinerem. Měli dokonce dvě své prodejny a to v Stevens Building a v Palmer House. Svůj podnik nazvali Yeschek,Inc. a zaměstnávali i několik bývalých dekoratérů z Pickardu. Tento podnik však postupně zaniknul. Ve 30 letech se Frank vrátil do Chicago, kde pracoval pro Cooper Lamp Co. Počátkem 40 let zdědil poměrně vysokou finanční částku a opětovně založil nové malířské studio na dekoraci porcelánu pod názvem Ceramic Artcraft, Inc. Tato firma byla provozována prakticky až do roku 1953. Frank Yeschek zemřel v roce 1974.

-š-Další fotografie:

Signační značka Franka Yeschka


Signační značka Josefa Ježka


Frank Yeschek


Frank Yeschek ve své dílněCopyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.