úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Nejstarší osídlení okolí
Historie sklářství v Lenoře
Založení sklárny
Lenora 1834-1841
Lenora 1841-1862
Historismus a lenorské sklo
Lenorské hutní sklo
Secese a lenorské sklo
Výroba elektrických svítidel v Lenoře
Přehled majitelů lenorské sklárny
Rod Meyrů
Rod Kraliků
Další sklárny rodiny Kraliků
Lugbaum
Náhrobky J. Taschka a V. Kralika ve Vimperku
Historie lenorské hospody
Z historie školství v Lenoře I. (1834-1870)
Z historie školství v Lenoře II. (1919-1925)
Založení české školy v Lenoře I.
Historie německého tělovýchovného spolku
Skokanský můstek
Předválečné opevnění(řopíky)
Vstup německých vojsk do obce v roce 1938
Májka do Berlína v roce 1939
Plánek Lenory před rokem 1945
Období 1945 - 1948
Z kroniky obce I.(1945 - 1948)
Natáčení filmu Jan Žižka
Z kroniky obce II.(1948 - 1968)


Copyright 2005-2008 mystik Všechna práva vyhrazena.