úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Karl Breu(1884-1953)


Karl Breu se narodil 10. ledna 1884 v Dubňanech na Moravě (tehdejší Dubnian). Jeho otcem byl tavič ve zdejších sklárnách Georg Breu a matkou Juliane Hartauer, příbuzná Andrease Hartauera, autora šumavské písně „Tief drin im Böhmerwald“ - “Tam v krásné Šumavě“. Rodiče však zemřeli velmi záhy, když byli Karl a jeho sestra Lori jěště malými dětmi. Jako sirotci byli dáni do pěstounské péče příbuzných. Karl do Lenory a jeho sestra Lori do Vídně, kde pracovala později jako pomocná síla v domácnosti. Mladý Karl se měl, stejně jako jeho otec, stát sklářem, ale velmi záhy se projevilo, že Karl se pro tento obor zcela vůbec nehodí. Jednou z příčin bylo i to, že Karl trpěl albinismem ( porucha pigmentace kůže), která se projevovala tím, že měl velmi světlou až bílou pokožku a rovněž bílé vlasy. Proto se mu též v místě mluvě říkalo „ Weissschädel“ - „bílá hlava“. Dalším typickým znakem albinismu bylo červené zabarvení očí. Jeho zrak tak velmi špatně snášel denní světlo natož žár sklářské pece a na druhou stranu byl jeho zrak daleko ostřejší když se stmívalo. Porucha zraku mu neumožňovala ani stát se brusičem skla.

Jednoho dnes zavítal do Lenory cirkus a život spojený s cirkusem Karla zcela uchvátil. Karl udělal velmi dobrý dojem i na ředitele cirkusu a ten jej, se souhlasem jeho poručníka, vzal s sebou do světa na zkušenou. To byl zásadní zlom v dalším životě mladého Karla. V cirkuse se svojí pílí po čase vypracoval do pozice nejprve jako iluzionista - manipulátor a později jako “Entfesselungskünstler“ - čili člověk, který se během několika sekund dokázal vyprostit z jakýchkoliv pout, ať již provazů, nebo řetězů, kterými byl svázán. A právě v této dovednosti dosáhl Karl Breu světového úspěchu. Přijal umělecké jméno „Tom Jack“ a pod tímto jménem společně s cirkusem procestoval prakticky celý svět. Pouze jednou, když se Karl spoutaný řetězy nechal v Londýně vhodit z Towerského mostu do Temže, bylo jeho vystoupení na hranici smrti, neboť se mu dlouho nedařilo se z řetězů uvolnit a málem utonul.

Karl Breu

Karl Breu nikdy nezapoměl na Lenoru a při každé návštěvě rád a ochotně pořádal pro své rodáky vystoupení, hlavně v německém „Touristenhaus“. Karl Breu byl však rovněž velkým sponzorem různých spolků a organizací v Lenoře. Velkou sumu peněz věnoval rovněž na vybudování památníku padlým I. světové války v Lenoře. Oženil se se ženou z cirkusového prostředí s uměleckým pseudonymem Wally Paradies, která byla rovněž albínkou, se kterou, pokud nebyl na vystoupeních po světě, žil v Berlíně. Narodili se jim dvě děti, chlapec a děvče, kteří albinismus nepodědili, neboť albinismus není v první generaci dědičný.

Karl Breu u pomníku A. Hartauera

V průběhu 2. světové války se Karl Breu vrátil se svojí rodinou do Lenory(foto) a zakoupil zde poblíž nádraží pozemek. Chtěl se zde trvale usadit a dožít zde zbytek svého života. Osud mu však udělal těžkou čáru přes jeho plány. Po skončení války, když byla Lenora obsazena americkými vojsky, byl Karl Breu, díky svým znalostem angličtiny velmi angličtiny velmi užitečným tlumočníkem. Bohužel, jako většina obyvatel Lenory německé národnosti jej postihl osud vysídlení. Usadil se v Německu v Beinsteinu u Waiblingen. Zde také 17. října 1953 ve věku 69 let umírá. O osudu jeho dětí a manželky jsou informace velmi chudé. Jeho dcera Alice Jannasch, roz. Breu žila v Berlíně - Charlottenburgu, Nussbaumalle. Jméno jeho syna nám není známo. Jeho manželka zemřela ještě dříve nežli Karl Breu.

-š-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.