úvod
současnost
historie
osobnosti
pověsti
památky
okolí
fotogalerie
odkazy
návštěvní kniha
Chcete se podílet na obsahu stránek? Své podněty směřujte do návštěvní knihy nebo
e-mailem.
Alfons von Kralik(1886-1962)


narozen: 30. června 1886 Eleonorenhain/Lenora/
zemřel: 22. května 1962 Frauenau / Bavorsko, Spolková republika Německo/Alfons a Siegfried von Kralik

Alfons Kralik Ritter von Meyrswalden byl třetím dítětem manželů Heinrich a Agnes von Kralik. Svoje dětství prožil v rodném domě v Eleonorenhain, potom studoval v Prachaticích, Praze a ve Vídni. Původně se chtěl stát právníkem, ale poté co se jeho starší bratr Gottlob přiženil do sklářské rodiny do Fűrstenbergu, /Německo/, musel se ujmout otcovské sklárny v Lenoře, kde měl na starosti obchodní sektor sklárny.. Alfonsi von Kralik se podařilo po smrti jeho otce /1911/ společně se svým bratem Siegfriedem , nejenom udržet chod a podstatu sklárny, ale i sklárnu výrazným způsobem povznést. Četné obchodní cesty jej zavedly do mnoha evropských zemí a díky jeho aktivitám získával mnoho nových sklářských zakázek . Nezapomenutelná je i jeho činnost v období obou světových válek, kdy se exponoval nejenom v otázce zajištění práce pro své zaměstnance , ale i přídělu potravin pro ně. 19. června 1946 musel pak svoji rodnou Lenoru opustit / poválečný odsun/ do sběrného tábora s 50 kg majetku a následovně, dříve nežli většina jeho zaměstnanců byl potom 27.června 1946 odsunut transportem z Vimperka do Regensburgu. Po celou dobu odsunu byl společně s mnoha dalšími držen v nákladních vagonech na dopravu zvířat / dobytčáky/. Když transport projížděl z Volar přes Lenoru do Vimperka, nebylo ani českou soldateskou umožněno ještě neodsunutým zaměstnancům sklárny se ze svým "šéfem" rozloučit ani zamáváním. Postupně našel své nové pole působnosti ve sklárně svobodného pána Poschingera ve Frauenau. Zde také ve svých 77 letech vysoce ctěn a vážen umírá. Alfons v. Kralik byl sociálně smýšlejícím zaměstnavatelem a svou péčí o své zaměstnance a rozvoj obce Lenora si získal obrovské, nedoceněné zásluhy.

-š-

Copyright 2005-2007 mystik Všechna práva vyhrazena.